Tour Châu Đốc

1 NGÀY 1 ĐÊM Châu Đốc
3 NGÀY 3 ĐÊM Châu Đốc