Tour Miền Tây

2 NGÀY 1 ĐÊM Phú Quốc
4 NGÀY 3 ĐÊM Phú Quốc