Tel: (028) 35 89 10 19

Hotline : 0948 80 28 11

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

0948 80 28 11

Bảng giá tour nội địa

 BẢNG GIÁ VÀ LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NỘI ĐỊA GHÉP ĐOÀN  
 STT   TOUR   GIÁ   LỄ/TẾT   TG   LƯU TRÚ   NGÀY KH   PT 
 TOUR KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY  
       1  BÌNH CHÂU- HỒ CỐC          580,000       680,000  1N   KHÔNG    HÀNG NGÀY    Ô TÔ  
       2  BÌNH CHÂU- HỒ CỐC       1,850,000    2,080,000  2N1Đ   RESORT 4*   HÀNG NGÀY    Ô TÔ  
       3  BÌNH CHÂU- HỒ CỐC       2,850,000    3,290,000  3N2Đ   RESORT 4*   HÀNG NGÀY    Ô TÔ  
       4  CÔN ĐẢO       2,000,000    2,200,000  2N1Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
       5  CÔN ĐẢO       2,600,000    2,860,000  3N2Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
       6  PHÚ QUỐC       1,780,000    2,400,000  2N1Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
       7  PHÚ QUỐC       2,150,000    2,900,000  3N2Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
       8  PHÚ QUỐC       2,970,000    4,010,000  4N3Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
       9  ĐÀ LẠT       2,180,000    3,160,000  3N2Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
     10  ĐÀ LẠT       3,000,000    4,350,000  4N3Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
     11  NHA TRANG- VIPEARLLAND      2,430,000    3,159,000  3N2Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
     12  NHA TRANG- VIPEARLLAND      3,080,000    4,000,000  4N3Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
     13  NHA TRANG- YANGBAY      3,150,000    4,095,000  4N3Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
     14  NHA TRANG- VIỊNH NHA PHU      3,150,000    4,095,000  4N3Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
     15  NHA TRANG- ĐÀ LẠT       3,430,000    4,975,000  4N3Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
     16  NHA TRANG- ĐÀ LẠT       3,700,000    5,365,000  5N4Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
     17  NHA TRANG- MŨI NÉ      5,650,000    7,345,000  5N4Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
     18  NHA TRANG- PHÚ YÊN       5,000,000    6,500,000  5N4Đ   KS 2*   HÀNG NGÀY    MÁY BAY  
 TOUR KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN  
     28  TIỀN GIANG- BẾN TRE         495,000    1N   KHÔNG    T7, CN    Ô TÔ  
     29  ĐỒNG THÁP- GÁO GIỒNG          595,000    1N   KHÔNG    T7, CN    Ô TÔ  
     30  TIỀN GIANG- CẦN THƠ       1,295,000    1,598,000  2N1Đ   KS3*   T7   Ô TÔ  
     31  TRÀM CHIM- GÁO GIỒNG       1,668,000    1,798,000  2N1Đ   KSC    T7   Ô TÔ  
     32  CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CẦN THƠ       2,984,000    3,298,000  4N3Đ   KS 2*+3*   T3, T7   Ô TÔ  
     33  CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- PHÚ QUỐC        5,935,000    5N4Đ   KS 2*+3*   T3, T7   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     34  CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- PHÚ QUỐC - CẦN THƠ       7,450,000    6N5Đ   KS 2*+3*   T7   Ô TÔ 
     35  PHÚ QUỐC- HÀ TIÊN- CẦN THƠ      5,935,000    5N4Đ   KS 2*+3*   T2, T6   MÁY BAY + Ô TÔ 
     36  CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN - CẦN THƠ- PHÚ QUỐC       5,982,000    6N5Đ   KS 2*+3*   T3, T7   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     37  CĐ- HÀ TIÊN - CÀ MAU- BẠC LIÊU -CẦN THƠ      5,505,000    5,505,000  6N5Đ   KS 2*+3*   T7   Ô TÔ 
     38  TIỀN GIANG- RẠCH GIÁ- CÀ MAU- CẦN THƠ       3,280,000    4N3Đ   KS 2*+3*   T7   Ô TÔ 
     39  RẠCH GIÁ- CÀ MAU- CẦN THƠ- PHÚ QUỐC       6,278,000    6N5Đ   KS 3*   T7   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     40  CĐ- HÀ TIÊN - CM- BẠC LIÊU -CẦN THƠ- PQ      8,503,000    8N7Đ   KS 2*+3*   T7   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     41  RẠCH GIÁ- PHÚ QUỐC        5,490,000  4N3Đ   KS 4*+3*  29/4  Ô TÔ 
     42  RẠCH GIÁ- CÀ MAU- CẦN THƠ        3,780,000  4N3Đ   KS 4*+3*   27.29/4   Ô TÔ 
     43  HN- NB- HẠ LONG- CHÙA BV      2,050,000    2N1Đ   KS 3*   T6   MÁY BAY  
     44  HN- NB- HẠ LONG- CHÙA BV      3,150,000    3N2Đ   KS 3*   T5   MÁY BAY  
     45  HN- NB- HẠ LONG- CHÙA BV      3,450,000    4N3Đ   KS 3*   T5   MÁY BAY  
     46  HN- HẠ LONG- HN- TÀU VIP      4,350,000    4N3Đ   KS 3*   T7   MÁY BAY  
     47  HN- LÀO CAI- SAPA      4,350,000    4N3Đ   KS 3*   T7   MÁY BAY  
     48  HN- NB- HẠ LONG- CHÙA BV- CHÙA H      4,050,000    5N4Đ   KS 3*   T5   MÁY BAY  
     49  HN- NB- HẠ LONG- CHÙA BV- SAPA       5,150,000    6N4Đ   KS 3*   T5   MÁY BAY  
     50 BÀ NÀ – HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA     3,050,000    3N2Đ   KS 3*   T2, T6   MÁY BAY 
     51 ĐN - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - CLC     2,450,000    3N2Đ   KS 3*   T6, CN   MÁY BAY 
     52 ĐN - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - CLC     2,450,000    3N2Đ   KS 3*   T5, T7   MÁY BAY 
     53 ĐN - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - CLC     2,850,000    4N3Đ   KS 3*   T5, T7   MÁY BAY 
     54 ĐN - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐPN     3,950,000    4N3Đ   KS 3*+4*   T5, CN    MÁY BAY 
     55 ĐN - SƠN TRÀ - HA - BÀ NÀ - HUẾ - ĐPN     3,850,000    5N4Đ   KS 3*+4*   T4, T7   MÁY BAY 
     56  NHA TRANG- ĐÀ NẴNG- HUẾ- TĐ      7,865,000    7N6Đ   KS 3*   T3, T5   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     57  NHA TRANG- ĐÀ NẴNG- HỘI AN- HUẾ      6,965,000    6N5Đ   KS 3*   T3, T5   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     58  NHA TRANG- ĐÀ LẠT- ĐÀ NẴNG- HUẾ - TĐ      9,364,000    9N8Đ   KS 3*   T3   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     59  NHA TRANG- ĐÀ LẠT- ĐÀ NẴNG- HUẾ      8,464,000    8N7Đ   KS 3*   T3   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     60  ĐÀ LẠT- ĐÀ NẴNG- HUẾ- TĐ      7,522,000    7N6Đ   KS 3*   T3   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     61  ĐÀ LẠT- ĐÀ NẴNG - HUẾ       6,622,000    6N5Đ   KS 3*   T7   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     62  NHA TRANG- HUẾ- HÀ NỘI- SAPA    16,364,000    14N13Đ   KS 3*   T7, T2   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     63  NHA TRANG- HUẾ- HÀ NỘI     12,664,000    11N10Đ   KS 3*   T7, T2   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     64  NHA TRANG- ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI- SAPA    17,860,000    16N15Đ   KS 3*   T7   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     65  NHA TRANG- ĐÀ LẠT- HUẾ- HÀ NỘI     14,160,000    13N12Đ   KS 3*   T7   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     66  ĐÀ LẠT- HUẾ- HÀ NỘI- SAPA    16,020,000    14N13Đ   KS 3*   T2, T7   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     67  ĐÀ LẠT- HUẾ- HÀ NỘI    12,320,000    11N10Đ   KS 3*   T2, T7   Ô TÔ+ MÁY BAY 
     68  ĐÀ NẴNG- HUẾ- HÀ NỘI- SAPA    13,726,000    12N11Đ   KS 3*   T2,T4   MÁY BAY 
     69  ĐÀ NẴNG- HUẾ- HÀ NỘI    10,026,000    9N8Đ   KS 3*   T2,T4   MÁY BAY 

 

 

TT

CHÙM TOUR

TÊN TOUR

P.TIỆN

TG

KS

GIÁ 2019

PHỤ THU HÈ
T5-T8/2018

PHU THU LỄ

Phụ Thu
P2/khách
/TOUR

P.Đơn
/Phòng/trọn tour

Ghế ngồi

1

ĐÀ LẠT

ĐÀ LẠT- DU THUYỀN XỨ SỞ THÂN TIÊN-WONDER RESORT

XE

3N3D

2 SAO

 1,599,000

    100,000

   650,000

   150,000

             400,000

 40% giá 

2

 

XE

3N3D

2 SAO

 2,099,000

 

   800,000

 -

             800,000

 40% giá 

3

 

XE

3N3D

4 SAO

 2,499,000

   

 -

          1,200,000

 40% giá 

4

 

ĐÀ LẠT - CON ĐƯỜNG TƠ LỤA-LÀNG NGƯỜI LÙN

XE

3N3D

2 SAO

 1,399,000

    100,000

   650,000

   150,000

             400,000

 40% giá 

5

 

XE

3N3D

3 SAO

 1,899,000

 

   800,000

 -

             800,000

 40% giá 

6

 

XE

3N3D

4SAO

 2,290,000

   

 -

          1,200,000

 40% giá 

7

 

ĐÀ LẠT -LANG XI TRUM

XE

3N3D

2 SAO

 1,499,000

    100,000

   650,000

   150,000

             400,000

 40% giá 

8

 

XE

3N3D

3 SAO

 1,999,000

 

   800,000

 -

             800,000

 40% giá 

9

 

XE

3N3D

4 SAO

 2,399,000

   

 -

          1,200,000

 40% giá 

10

 

ĐÀ LẠT -RESORT 4 SAO WONDER

XE

3N3D

4 SAO

 2,290,000

   

 -

          1,200,000

 40% giá 

11

 

ĐÀ LẠT -ĐỒNG GIÁ

XE

2N2D

2 SAO

 1,299,000

 

   400,000

   150,000

             400,000

 40% giá 

   

 

     

 

         

12

LIÊN TUYẾN

NHA TRANG - ĐÀ LẠT

XE

4N4D

2 SAO

 2,190,000

 

   800,000

   225,000

             600,000

 40% giá 

13

BÌNH BA - NHA TRANG - ĐÀ LẠT

XE

4N4D

2 SAO

 2,290,000

 

   800,000

   225,000

             600,000

 40% giá 

14

PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT

XE

4N3D

2 SAO

 1,990,000

 

   800,000

   225,000

             600,000

 40% giá 

15

BÌNH HƯNG- NINH CHỮ -ĐÀ LẠT

XE

4N4D

2 SAO

 2,290,000

 

   800,000

   225,000

             600,000

 40% giá 

16

NINH CHỮ -ĐÀ LẠT

XE

4N4D

2 SAO

 2,190,000

 

   800,000

   225,000

             600,000

 40% giá 

17

MĂNG ĐEN- BUÔN MÊ

XE

3N3Đ

2 SAO

 1,888,000

 

   500,000

   150,000

             400,000

 40% giá 

18

MĂNG ĐEN - QUY NHƠN

XE

4N4D

2 SAO

 2,890,000

 

   700,000

   225,000

             800,000

 40% giá 

19

TÀ ĐÙNG -BUÔN MÊ THUỘC

XE

3N3Đ

3 SAO

 1,990,000

 

   400,000

 -

             400,000

 40% giá 

20

   

5 SAO

 2,290,000

   

 -

          1,000,000

 40% giá 

21

TÀ ĐÙNG - BẢO LỘC

XE

2N2D

2 SAO

 1,690,000

 

   400,000

   150,000

             700,000

 40% giá 

22

TÀ ĐÙNG- LOGDE RESORT

XE

2N2D

3 SAO

 1,790,000

 

   400,000

 -

             800,000

 40% giá 

   

 

     

 

         

23

NHA TRANG

NHA TRANG -BÌNH BA -DOC LET

XE

3N3D

2 SAO

 1,690,000

      50,000

   500,000

   150,000

             400,000

 40% giá 

24

NHA TRANG - BUFFET HẢI SẢN- ĐẢO BÍCH ĐẦM

   

2 SAO

 1,690,000

      50,000

   500,000

   150,000

             400,000

 40% giá 

26

NHA TRANG - HÒN TẰM

XE

3N3D

2 SAO

 2,090,000

 

   500,000

   150,000

             400,000

 40% giá 

27

NHA TRANG - CON SẺ TRE

XE

3N3D

2 SAO

 1,490,000

 

   500,000

   150,000

             400,000

 40% giá 

28

NHA TRANG -ĐỒNG GIÁ

XE

2N2D

2 SAO

 1,299,000

 

   400,000

   100,000

             200,000

 40% giá 

   

 

     

 

         

29

PHÚ YÊN

PHÚ YÊN- ĐẠI LÃNH

XE

3N3D

2 SAO

 1,990,000

 

   500,000

   150,000

             500,000

 40% giá 

30

 

XE

4 SAO

 2,290,000

 

   700,000

 -

             800,000

 40% giá 

31

 

XE

5 SAO

 2,790,000

 

   900,000

 -

          1,000,000

 40% giá 

32

 

PHÚ YÊN- ĐIỆP SƠN

XE

3N3D

2 SAO

 1,990,000

 

   500,000

   150,000

             500,000

 40% giá 

33

 

XE

4 SAO

 2,290,000

 

   700,000

 -

             800,000

 40% giá 

34

 

XE

5 SAO

 2,790,000

 

   900,000

 -

          1,000,000

 40% giá 

35

 

PHÚ YÊN -ĐẢO HÒN NƯA -  VŨNG RÔ

XE

3N3D

2 SAO

 1,990,000

 

   500,000

   150,000

             500,000

 40% giá 

36

 

XE

4 SAO

 2,290,000

 

   700,000

 -

             800,000

 40% giá 

37

 

XE

5 SAO

 2,790,000

 

   900,000

 -

          1,000,000

 40% giá 

38

 

QUY NHƠN

XE

3N3D

2 SAO

 2,290,000

 

   600,000

   150,000

             500,000

 40% giá 

39

 

QUY NHƠN PHÚ YÊN

XE

4N3D

2 SAO

 2,990,000

 

   800,000

   225,000

             800,000

 40% giá 

   

 

     

 

         

40

 

BÌNH BA - TIỆC BBQ HẢI SẢN-GIƯỜNG NẰM (TÀU)

XE

2N2D

NN

 1,399,000

 

   300,000

   150,000

             300,000

 40% giá 

41

 

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN

XE

2N2D

2 SAO

 1,299,000

 

   400,000

   100,000

             200,000

 40% giá 

42

 

 

   

4 SAO

 1,690,000

 

   600,000

 

             500,000

 40% giá 

43

 

PHAN THIẾT

XE

2N1Đ

2 SAO

 1,299,000

 

   400,000

   100,000

             300,000

 40% giá 

44

 

PHAN THIẾT

XE

2N1Đ

4 SAO

 1,590,000

 

   400,000

 

             500,000

 40% giá 

45

 

TAM BÌNH TÔM HÙM RESORT 3 SAO

XE

3N3Đ

NN& 3 SAO

 2,190,000

    100,000

   500,000

   150,000

             600,000

 40% giá 

46

 

NAM DU

XE

2N2D

NHÀ NGHỈ

 1,790,000

 

   400,000

   150,000

             300,000

 40% giá 

47

 

CÀ MAU

XE

2N2D

5 SAO

 1,590,000

 

   500,000

 -

             600,000

 40% giá 

48

 

CẦN THƠ - CÀ MAU 5 LUXURY - 8 TỈNH ĐBSCL

 

3N3D

5 SAO

 2,290,000

 

   800,000

 

          1,000,000

 40% giá 

49

 

BÀ LỤA- RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

XE

2N2Đ

2 SAO

 1,390,000

 

   400,000

   100,000

             300,000

 40% giá 

50

 

 

   

4 SAO

 1,790,000

 

   600,000

 

             500,000

 40% giá 

51

 

BÌNH HƯNG - NINH CHỮ

XE

2N2Đ

2 SAO

 1,299,000

 

   400,000

   100,000

             300,000

 40% giá 

52

 

XE

3 SAO

 1,550,000

 

   500,000

 -

             400,000

 40% giá 

53

 

NINH CHỮ- HANG RÁI

XE

2N2D

2 SAO

 1,299,000

 

   400,000

 -

             400,000

 40% giá 

54

 

XE

3 SAO

 1,490,000

 

   500,000

   100,000

             300,000

 40% giá 

 

55

TÀU HỎA

LÝ SƠN - QUY NHƠN KÌ CO

TÀU

4N4D

2 SAO

 3,690,000

    300,000

   800,000

   300,000

             400,000

 

56

QUY NHƠN -KÌ CO- PHÚ YÊN

TÀU

3N4D

2 SAO-4 SAO

 3,290,000

    300,000

   700,000

   100,000

             600,000

 

57

DỌC EO BIỂN MIỀN TRUNG

TÀU

5N6Đ

3 SAO

 6,780,000

     

          1,200,000

 

58

NHA TRANG  tàu 5 sao

TÀU

3N2D

2 SAO

 3,190,000

    300,000

   600,000

   150,000

             400,000

 
   

 

     

 

         

59

XE VÀ TÀU

PHÚ QUỐC - SANATO- TẶNG CÁP TREO HÒN THƠM

XE & TÀU

3N3D

2 SAO

 2,699,000

 

   500,000

   200,000

             400,000

 40% giá 

60

PHÚ QUỐC - BÃI SAO- SUNSET SANATO

XE & TÀU

3N3D

2 SAO

 2,399,000

 

   500,000

   200,000

             400,000

 40% giá 

61

PHÚ QUÝ

XE & TÀU

3N2D

NN

 2,990,000

    200,000

   500,000

   150,000

             400,000

 

62

CÔN ĐẢO 1

XE & TÀU

2N1D

KSTC

 2,590,000

 

   400,000

   150,000

             300,000

 

63

CÔN ĐẢO 2

XE & TÀU

3N2D

KSTC

 3,290,000

 

   500,000

   250,000

             500,000

 
   

 

     

 

         

64

MÁY BAY

CÔN ĐẢO

MÁY BAY

3N2D

KS

 6,690,000

 

   600,000

 

             600,000

 

65

CÔN ĐẢO

MÁY BAY

2N1Đ

KS

 6,390,000

 

   600,000

 

             300,000

 -

66

ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ HILL

MÁY BAY

3N2Đ

3 SAO

 3,990,000

    400,000

   

             600,000

-

67

ĐÀ NẴNG- LĂNG CÔ- HUẾ

MÁY BAY

3N2Đ

3 SAO

 4,390,000

    400,000

   

             600,000

 

68

PHÚ QUỐC - HÒN THƠM -SANATO

MÁY BAY

3N2Đ

3 SAO

 3,990,000

    400,000

   

             600,000

-

 

PHÚ QUỐC - BAI SAO - SANATO

MÁY BAY

3N2Đ

3 SAO

 3,990,000

    400,000

   

             600,000

 

69

HÀ NỘI -HẠ LONG -SAPA

MÁY BAY

4N4Đ

3 SAO

 7,999,000

    300,000

   

          1,000,000

 

70

HÀ NỘI-BÁI ĐÍNH-NINH BÌNH-SAPA

MÁY BAY

4N4Đ

3 SAO

 7,999,000

    300,000

   

          1,000,000

 

71

HÀ NỘI-HÀ GIANG - CỰC BẮC

MÁY BAY

4N4Đ

3 SAO

 7,999,000

    300,000

   

          1,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ATOUR
Địa chỉ: 1244/8 Lê Đức Thọ - P.13 - Q. Gò Vấp - TP. HCM
Hotline: 0948 80 28 11 - 0972 153 789 (Ms Tuyền)
Zalo/ Viber: 0972 153 789
Điện thoại: (028) 35 89 10 19

Website: atourdulich.com.vn
Email: dulichatour@gmail.com